Certificaten


Van den Berk Projecten is in het bezit van het ISO 9001 certificaat, waarmee wordt aangetoond dat het bedrijf aan de normen van het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet. Jaarlijks wordt door een onafhankelijk bedrijf een keuring uitgevoerd om te bepalen of de normen behaald worden, zodat het ISO 9001 certificaat met een jaar verlengd wordt. Onderdelen van het ISO 9001 certificaten zijn onder andere de bedrijfsstructuur, het monitoren van klanttevredenheid en het stellen van korte en lange termijn doelstellingen van de organisatie.

Naast ISO 9001 is Van den Berk Projecten ook in het bezit van het VCA** certificaat. VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers en heeft als doel om zowel de werknemers als de werkgever op een veilige en verantwoorde wijze werk te verzetten. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het keuren van materieel, volgen van beroeps gerelateerde cursussen of milieubewust werken. Net als bij het ISO 9001 certificaat wordt de het VCA certificaat jaarlijks getoetst. Naarmate er aan meer normen voldaan wordt, komen er meer sterren op het certificaat te staan. Vanuit overheden wordt regelmatig VCA** geëist en om deze reden dient Van den Berk Projecten hieraan te voldoen.

Indien wij werkzaamheden voor u uitvoeren kunt u ons te allen tijde vragen om de certificaten te overleggen.