Bedrijfsterrein rondom kas, Beek en Donk


Opdrachtgever
Bedrijf
Disciplines
  • Grondwerk
  • Riolering en kolken
  • Straatwerk
  • Bermbeton
  • Beregening
Oplevering
2017

In de laatste maanden van 2017 heeft Van den Berk Projecten de buitenruimte rondom het nieuwe kantoor bij een kas in Beek en Donk gerealiseerd. Naast het realiseren van een rijbaan met parkeervakken bestonden de werkzaamheden onder andere uit het maken van een beregeningssysteem en het plantklaar leggen van de groenvakken.

Langs een zijtak van rivier de Aa heeft Van den Berk Projecten keerwanden gezet, zodat de grond in de oever niet weg kan spoelen. In talud langs het water zijn tevens enkele uitstroombakken gezet, welke zorgen voor de afvoer van hemelwater dat op de parkeerplaats valt.

Rondom de kas rijdt veel vrachtverkeer ten behoeve van het levereren en ophalen van producten. Om ervoor te zorgen dat de vrachtwagens bij het op- en afrijden van het terrein niet door de bermen rijden heeft Van den Berk Projecten bermbeton aangebracht met daarin varkensruggen. Deze zorgen ervoor dat vrachtwagenchauffeurs de bochten ruim genoeg nemen en de bermen niet kapot gereden worden.

Meer informatie

Bekijk alle projecten